CRUDU TAMARA

 NOTARUL Şumcov Andrei, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, nr. 17/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CRUDU TAMARA, născută la data de 20 mai 1926, IDNP 2001048563690, decedată la data de 09 aprilie 2013. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25.06.2020. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email