Garştea Mihaela

Cet. Garştea Mihaela, domiciliată în R. Moldova, mun. Chişinău, str. Bogdan-Voievod, nr. 7, ap. 4, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 1-2301 din 24.10.1996, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

Leorda Maria

NOTARUL Stog Maria, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Leorda Maria, născută la 25.05.1942, IDNP 0970805834444, decedată la 08.02.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 23.03.2020.         În conformitate cu prevederile art....

Mitioglo Semion

NOTARUL Liudmila Gradinar, cu sediul biroului la adresa: m. Comrat, str. Tretiacov, 36, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Mitioglo Semion, născut la 16.02.1952,  decedat la 30.11.2006.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.03.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Dincov Vladimir

NOTARUL Liudmila Gradinar, cu sediul biroului la adresa: m. Comrat, str. Tretiacov, 36, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Dincov Vladimir, născut la 27.02.1951,  decedat la 03.01.2004.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.03.2020.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

O nouă rundă de consultări

La 19 februarie 2020 la Camera Notarială s-a desfășurat o nouă rundă de consultări cu notarii în vederea pregătirii pentru desfășurarea Adunării Generale ordinare a notarilor. La ședință au participat dna Lazu Aurelia, Președintele Camerei Notariale, dna Maxim Angela, Secretarul general și notarii din raioanele Călărași, Strășeni, Anenii Noi, Hîncești,...

LAZARENCO ANDREI

NOTARUL VIŞANU OXANA, cu sediul biroului pe adresa: mun. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 69/1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. LAZARENCO ANDREI, născut/ă la data de 06.05.1966, IDNP: 2006027036552, decedat/ă la data de 21.07.2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 20.05.2020....

BURUIAN PAVEL

NOTARUL GAVRILIUC DIANA, cu sediul biroului la adresa: or. Șoldănești, str. Victoriei, nr.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BURUIAN PAVEL, născut la 10.07.1956, IDNP 2006047016183, decedat la 23 aprilie 2019.         Eliberarea certificatului de moștenitor are loc după ce notarul constată cu certitudine faptele necesare pentru...

ZAHARCIUC TATIANA

NOTARUL CHIRILIUC IURII, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Moscovei  nr. 21, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ZAHARCIUC TATIANA, născută la 24.07.1965,  IDNP - 2005004048236, decedată la  20 aprilie 2019.              Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 20.02.2020.             În...

CUXA RAISA

NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CUXA RAISA, născută la 06.08.1957, IDNP 0980112378072, decedată la 01.06.2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 01.04.2020.             În conformitate cu prevederile...

Dandiș Gheorghi

Notarul BUTUC RODICA , cu sediul biroului în mun.Cahul, pr.Republicii nr.17 A, Republica Moldova anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  cet.Dandiș Gheorghi, născut la 23 aprilie 1935, IDNP 2001015390843, decedat la  30 mai 2019. Eliberarea  certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru  data  de 19 mai  2020....