CONSULTĂRI ÎN CADRUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI

La data de 14 februarie 2020 la Ministerul Justiției a avut loc ședința grupurilor de lucru pe întrebări de fiscalitate, politica asigurării sociale și medicale a notarilor.

La ședința au participat : notarii, avocații, executorii judecătorești și administratorii autorizați, împreună cu reprezentanții MJ.

A fost propusă micșorarea impozitului pe venit a notarilor pînă la 12 %.

Totodată, a fost abordată problema momentului activării poliței medicale și volumul serviciilor medicale incluse in poliță.

S-a discutat lipsa asigurării sociale pentru boală, concediului de maternitate și pensia minimă a notarilor și a altor profesii juridice.

S-a constatat că sunt  mai multe păreri și viziuni diferite pe întrebările date.

Pentru a urgenta procedura de  elaborare a proiectului de Lege, Camera Notarială s-a adresat luni, 17.02.20120 la  instituţia abilitată, cu solicitarea privind  prezentarea informaţiei ce ţine de veniturile, impozitarea şi alte chestiuni de ordin fiscal, întru-un format gradual. În același timp, pentru consultarea viziunilor și așteptărilor notarilor, este organizat SONDAJ-ul pe site-ul Camerei Notariale pentru elucidarea poziției întregii comunități notariale.

Share on print