Întâlnirea cu notarii în orașul Drochia

Astăzi, 14 februarie, vizitele în teritoriu pentru pregătirea Adunării Generale Ordinare a Notarilor din luna martie curent a continuat în or. Drochia.

La întâlnire au participat Președintele Camerei Notariale, dna Lazu Aurelia și Secretarul general, dna Maxim Angela, precum și notarii din raioanele Drochia, Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Soroca.

Au fost consultate rapoartele și proiectele actelor ce urmează a fi aprobate în cadrul adunării generale ordinare a notarilor, pentru o mai bună organizare a adunării, dar și consultarea părerii notarilor pe marginea acestora. Notarii prezenți și-au expus părerea și sugestiile în acest sens, ce au fost consemnate și urmează a fi luate în considerare la elaborarea variantei finale a proiectelor discutate. Următoarea vizită de consultare și pregătire pentru adunarea generală a notarilor va avea loc luni, 17 februarie, în or. Bălți, la care sunt invitați notarii din mun.Bălți, Sîngerei, Glodeni, Florești, Fălești, Ungheni, Rîșcani.

Share on print