Ședință de lucru la Ministerul Justiției privind mecanismul de asigurare sociale, medicală și impozitare fiscală a profesiilor conexe justiției

La data de 11 februarie 2020, la Ministerul Justiției a avut loc o ședință de lucru, organizată în contextul implementării Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023 aprobat prin Hotărârea de Guvern Nr.636/2019, și anume a obiectivului de analiză a cadrului legal privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentanților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare a acestora.

La discuții au participat Ministrul Justiției, dl Fadei Nagacevschi și reprezentanții avocaților, notarilor, administratorilor autorizați și a executorilor judecătorești.

Camera Notarială a fost reprezentată de președintele Lazu Aurelia, membrul Consiliului Camerei Notariale, dna Mardari Maria, precum și de notarii Pistriuga Vitalii și Nagacevschi Viorica.

În cadrul întrunirii au fost discutate aspecte conceptuale și deficiențele cadrului normativ existent privind sistemul de asigurare socială și medicală a profesiilor conexe justiției, și mecanismul de impozitare fiscală,

Totodată a fost convenită delegarea reprezentanților fiecărei profesii conexe justiției în grupurile de lucru mixte orientate pe 2 segmente: grupul I – asigurarea socială și medicală și grupul II – impozitarea fiscală.

Din partea Camerei Notariale au fost propuse următoarele persoane:

1. Grupul de lucru pe segmentul de asigurare socială și medicală: Cutian Aliona, Mardari Maria, Nagacevschi Viorica;

2. Grupul de lucru pe segmentul de impozitare fiscală: Galaju Ana, Melnic Oxana, Pistriuga Vitalii.

Următoarea ședință este preconizată pentru 14 februarie curent.

Share on print