Vizită de consultare cu notarii în orașul Orhei

Astăzi, 11 februarie,  în or.Orhei a avut loc vizita dnei Președinte a Camerei Notariale, Lazu Aurelia și a Secretarului general, Maxim Angela, pentru consultarea notarilor în vederea pregătirii pentru Adunarea generală ordinară a notarilor preconizată pentru luna martie curent.

La întrunire au participat notarii din raioanele Orhei, Rezina, Telenești, Șoldănești.

În cadrul vizitei, au fost discutate rapoartele și proiectele ce urmează a fi aprobate de către adunarea generală, iar notarii prezenți și-au expus propunerile și sugestiile pe marginea acestora.

Camera Notarială v-a lua act de propunerile comunicate de către notari, ce urmează a fi plasate pe pagina oficială a Camerei spre sistematizarea acestora, cu definitivarea proiectelor discutate. Următoarea vizită de consultare și pregătire pentru adunarea generală a notarilor va avea loc vineri, 14 februarie, în or. Drochia, cu participarea notarilor din raioanele Drochia, Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Soroca

Share on print