MINISTERUL JUSTIȚIEI INIȚIAZĂ DISCUȚII PRIVIND MECANISMUL DE ASIGURAREA SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ A REPEZENTANȚILOR PROFESIILOR CONEXE JUSTIȚIEI

Ministerul Justiției, în cadrul Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023, inițiază analiza cadrului legal privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentanților profesiilor conexe justiției precum și mecanismul de impozitare.

La data de 11.02.2020 Președintele Camerei Notariale, Dna Lazu Aurelia, Președintele Uniunii Avocaților, Dl Ploșniță Emanuil, Președintele Uniunii Administratorilor Autorizați, Dl Popa Ion și Președintele Uniunii Executorilor Judecătorești, Dl Devderea Valeriu sunt invitați la Ministerul Justiției pentru a participa la discuții privind subiectele nominalizate.

Pentru a facilita discuțiile, Ministerul Justiției propune organizarea a 2 focus-grupuri care vor analiza segmentat subiectele indicate:  primul focus-grup – va analiza cadrul legal pentru îmbunătățirea mecanismului de asigurare socială și medicală a reprezentanților profesiilor conexe justiției; al doilea focus-grup va analiza cadrul legal în scopul stabilirii unui regim fiscal echitabil pentru reprezentanții profesiilor conexe justiției.

Share on print