TROFIMOV ANATOLI

NOTARUL, GOLUBCIUC VALENTIN, cu sediul biroului la adresa mun. Chişinău,  str. Bernardazzi, nr. 38,  Republica  Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TROFIMOV ANATOLI, născut la data de 18.10.1939,  decedat  la  data  de  14.12.2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.03.2020. În conformitate...

VOSINSCHI GRIGORII

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun. Hînceşti, str. Chişinăului 6, anunţă că la data de 10.02.2020 a fost deschisă  procedura succesorală în urma decesului cet. VOSINSCHI GRIGORII, născut la 24.06.1959 şi decedat la data de 09.08.2019.  Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste şase luni din momentul...

Vitoroi Vera

NOTARUL Ţopa Inga, cu sediul biroului la adresa: mun.Străşeni, str.M.Eminescu,54, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Vitoroi Vera, născută la 20.04.1946, IDNP 2003033016781, decedată la 29.10.2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 10.05.2020. În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) al Codului Civil al R.M.,...

BULGAC ALEXANDRU

NOTARUL BERNEVEC Doina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, or. Criuleni, bd. Biruința nr. 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BULGAC ALEXANDRU, născut la 12 august 1960, IDNP 0982403219895, decedat la 01 octombrie 2019.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de...

BERNEVEC Doina

NOTARUL BERNEVEC Doina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, or. Criuleni, bd. Biruința nr. 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BEJAN RAISA, născută la 18 ianuarie 1961, IDNP 2001021239622, decedată la 20 noiembrie 2019.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de...

ZUBCU GHEORGHII

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun. Hînceşti, str. Chişinăului 6, anunţă că la data de 10.02.2020 a fost deschisă  procedura succesorală în urma decesului cet. ZUBCU GHEORGHII, născut la 16.11.1923, IDNP 2001020376573, decedat la data de 09.06.2019.  Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste şase luni din...

Miseeru Alexandru

Cet. Miseeru Alexandru, domiciliat în Israel, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr.2662 din 12.04.2012, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.

Parasii Vladimir

NOTARUL Conoval Eugenia, cu sediul biroului la adresa: R. Moldova, or. Floreşti, str. V. Lupu, 48, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Parasii Vladimir, născut la 16.02.1956, IDNP 0972002875592, decedat la 30.12.2019.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.04.2020.         În conformitate...

Crîșmaru Vera

Notarul Panciuc Aurica, cu sediul biroului la adresa: R.Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, 83/4, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Crîșmaru Vera, născută la 09.06.1952, IDNP 2004022060945, decedată la 21.05.2019.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 10.04.2020.         În conformitate cu prevederile art.2390 alin. (2) Cod...

Mereniuc Nadejda

Notarul Panciuc Aurica, cu sediul biroului la adresa: R.Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, 83/4, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Mereniuc Nadejda, născută la 10.05.1930, IDNP 2001022556825, decedată la 28.10.2019.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 10.04.2020.         În conformitate cu prevederile art.2390 alin. (2) Cod...