Dezbaterea problemei privind aplicarea art. 50 al Legii privind procedura notarială

Pe data de 24 ianuarie 2020, la Casa Guvernului a avut loc întrevederea cu participarea reprezentanților Camerei Notariale, a Guvernului, Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat, Agenției de Guvernare Electronică, Agenției Servicii Publice,  în vederea executării indicațiilor stabilite în cadrul ședinței de lucru din 10.01.2020 privind examinarea situației create în legătură cu imposibilitatea executării obligațiilor legale de către notari prin efectuarea înregistrărilor provizorii a actului juridic sau a certificatului notarial în Registrul bunurilor imobile, prevăzute la art.50 alin.(1) din Legea 246/2018 privind procedura notarială

În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la necesitatea modificării art.50 alin.(1) din Legea nr.246/2018 privind procedura notarială, care prevede obligația notarului de a efectua înregistrarea provizorie a actului juridic sau certificatului notarial în registrul bunurilor imobile.

La fel în discuție s-a făcut referire la întreprinderea măsurilor uzuale pe termen scurt prin asigurarea ”coridorului verde”, care presupune înregistrarea tranzacției de către notar  la sfârșitul zilei de muncă și perfectarea poștei electronice securizate, datorită căreia va fi posibil transmiterea informației către ASP pentru înregistrarea tranzacției, precum și despre platforma e-Tranzacție.

În urma schimbului de opinii referitor la necesitatea modificării art.50 alin.(1) din Legea 246/2018, precum și cu referire la platforma e-Tranzacție s-a decis că:

– Ministerul Justiției, până la finele lunii februarie, va identifica soluții normative și va asigura elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 246/2018 privind procedura notarială, inclusiv a art.50 alin.(1);             – Ministerul Justiției de comun cu Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică și Camera Notarială își ia angajamentul de formare a grupului de lucru, în vederea reglementării aspectelor pe marginea platformei e-Tranzacție, care presupune crearea Ghișeului unic prin intermediul căruia se va asigura digitalizarea procesului cap-coadă (perfectarea contractului, autentificarea contractului, înregistrarea dreptului, achitarea taxei de stat prin intermediul sistemelor de plată electronice, achitarea prețului tranzacției ș.a.).

Share on print