Sunt obligați notarii să expedieze informația cu privire la certificatele de moștenitor? Ce spune Fisc

Baza generaliaztă a practicii fiscale a fost completată cu informații privind obligativitatea notarilor de a expedia informația cu privire la certificatele de moștenitor conform art. 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal.

Potrivit Fisc, conform prevederilor art. 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal, notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială prezintă Serviciului Fiscal de Stat următoarele informații: 

  • informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; 
  • informația privind contractele de împrumut și de donații; 
  • informația privind alte contracte aferente activelor de capital.

Totodată, potrivit prevederilor art. 2162 și art. 2163 din Codul civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane. 

Astfel, în temeiul art. 2542 din Codul civil, dreptul moștenitorului la moștenire este confirmat prin certificat de moștenitor.  

Conform prevederilor art. 992 din Codul civil, contractul este acordul de voință între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. 

Fisc notează că, în contextul acestor clauze legale, certificatul de moștenitor se referă la activele de capital, dar după forma actului juridic nu reprezintă un contract.

Respectiv, reieșind din redacția actuală a articolului 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal, notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială nu au obligația de a prezenta informația privind certificatele de moștenitor.

Sursa

Share on print