Întrevederea oficială între reprezentanții Camerei Notariale și experții din Polonia în cadrul Proiectului de twinning al UE „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM”

Pe 25 noiembrie curent, a avut loc întrevederea repetată între reprezentanții Camerei Notariale: Președintele Camerei Notariale – dna Aurelia Lazu, membrul Consiliului Camerei Notariale – dna Diana Zgardan și consultantul din Secția supraveghere și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului din cadrul Camerei Notariale – Elena Glușcenco și experții din Polonia în cadrul Proiectului de twinning al UE „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM”.

În cadrul acestui eveniment, experții din Polonia au prezentat proiectul final al Ghidului cu privire la procedura de control, precum și formularul de conformitate AML/CFT.

Scopul întrevederii consta în analiza practicii naționale și în identificarea deficiențelor cadrului legal și instituțional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), pentru inițierea oportună a amendamentelor în legislația din Republica Moldova.

Suplimentar, interlocutorii au abordat necesitatea de cooperare dintre Camera Notarială din Republica Moldova cu cele din țările UE întru preluarea celor mai bune practici în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Experții străini au reiterat suportul plenar al Proiectului Twinning al UE „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM” pentru Republica Moldova în eforturile de avansare pe calea reformelor.

Share on print