Masa rotundă cu genericul ”Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii conform Codului Civil modernizat”

La data de 29 octombrie curent, în incinta sediului Camerei Notariale, a avut loc masa rotundă cu genericul Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii conform Codului Civil modernizat”, cu participarea a 10 notari, a membrilor Consiliului Camerei, precum și a angajaților Aparatului de Specialitate.

Evenimentul a fost organizat în legătură cu demersul parvenit din partea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Lebedinschi Adrian, privind expunerea opiniei comunității notariale, cu referire la efectele implementării în practică a prevederilor conținute în Cartea IV din Codul Civil modernizat ”Moștenirea”.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate aspectele problematice în materie succesorală în lumina modificărilor legislative din 1 martie 2019, parvenite din partea notarilor, și anume: modificarea claselor de moștenitori, statutul soțului supraviețuitor, termenul de renunțare la moștenire, și în mod special imposibilitatea renunțării in favorem, măsurile de investigație desfășurate de notar, executarea testamentelor autentificate pînă la 01.03.2019, eliberarea certificatelor de moștenitor cu stabilirea cotelor succesorale, raportul donațiilor, petiția de ereditate, dar și acțiunile suplimentare îndeplinite în cadrul procedurii succesorale. În mod special a fost sesizată problema socială la implementarea noilor prevederi, a percepției cetățenilor și a efectelor acestora în condițiile actuale socio-economice, dar și dificultățile ce au fost întâmpinate de notari în cele câteva luni de implementare.

Ca urmare a discuțiilor avute, au fost sistematizate opiniile notarilor parvenite în scris și cele ale notarilor participanți, fiind formulată o viziune unică a comunității notariale privind instituția moștenirii în calitate de răspuns către forul legislativ.

Totodată problemele abordate în cadrul mesei rotunde urmează a fi luate în considerare pentru organizarea atelierelor de lucru.

Share on print