Întrevederea oficială între reprezentanții Camerei Notariale și experții din Polonia în cadrul Proiectului de twinning al UE „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM”

Pe 21 octombrie curent, a avut loc întrevederea între reprezentanții Camerei Notariale: Președintele Camerei Notariale – dna Aurelia Lazu, membrul Consiliului Camerei Notariale – dna Diana Zgardan și consultantul din Secția supraveghere și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului din cadrul Camerei Notariale – Elena Glușcenco și experții din Polonia în cadrul Proiectului de twinning al UE „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM”.

În cadrul acestui eveniment, experții din Polonia au prezentat proiectul Ghidului cu privire la procedura de control, care a fost întocmit în baza Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

De asemenea, în cadrul întrevederii, reprezentanții Camerei Notariale, au expus viziunea asupra modului de înfăptuire a controlului notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, de către Camera Notarială, în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, precum și a viziunii referitor la mărimea sancțiunilor inechitabile prevăzute în proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

În particular, s-au discutat inițiativele legislative din Republica Moldova, care ar putea afecta grav politica statutului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În contextul celor discutate, experții din Polonia și-au arătat susținerea pentru înaintarea recomandărilor în vederea îmbunătățirii cadrului legal din Republica Moldova.

Share on print