Conectări la registrele de publicitate.

Stimați notari, bună ziua.Începem procedura de încheiere a contractelor de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConect).  Pentru o eficientizare a procedurii, se propune un proiect pilot pentru a verifica aspectele tehnice și procedurale. Astfel, este necesar de transmis lista a 20 de notari  ce doresc să participe...

Întrevederea oficială între reprezentanții Camerei Notariale și experții din Polonia în cadrul Proiectului de twinning al UE „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM”

Pe 21 octombrie curent, a avut loc întrevederea între reprezentanții Camerei Notariale: Președintele Camerei Notariale – dna Aurelia Lazu, membrul Consiliului Camerei Notariale – dna Diana Zgardan și consultantul din Secția supraveghere și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului din cadrul Camerei Notariale – Elena Glușcenco și experții din Polonia...