Începând cu luna octombrie curent, Camera Notarială va emite facturile fiscale pentru achitarea cotizațiilor în format electronic ”E-factura„

Stimați notari,

În vederea optimizării resurselor financiare, materiale și de timp,  suportate de atât de către Camera Notarială cât și de notari,  în legătură cu emiterea, pe suport de hârtie, a facturilor fiscale pentru achitarea de către notari a contribuțiilor lunare obligatorii, și ținând cont că notarii au oblligația legală de utilizare a semnăturii electronice, Vă aducem la cunoștință că începând cu luna octombrie curent, Camera Notarială va emite facturile fiscale pentru achitarea cotizațiilor în format electronic ”E-factura„.

Decizia a fost luată și în contextul în care utilizarea facturii fiscale electronice va fi obligatorie din 1 iulie 2020.

Pentru a facilita procesul de semnare a facturilor electronice, puteți consulta ”Ghidul de utilizare pas cu pas e-factura„, pe care îl găsiți atașat (sau pe site în rubrică “Materiale metodice“)

În cazul apariției cărorva întrebări, nu ezitați să apelați contabilitatea la numărul de contact   022-000-702 Voina Tamara.

Cu respect,
Maxim Angela
Secretar general

Share on print