Camera Notarială anunță organizarea unei mese rotunde cu tema: ”Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii conform Codului Civil modernizat”

În legătură cu demersul parvenit din partea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Lebedinschi Adrian, privind expunerea opiniei comunității notariale referitoare efectele implementării în practică a prevederilor conținute în Cartea IV din Codul Civil modernizat ”Moștenirea”, Camera Notarială anunță organizarea unei mese rotunde cu tema: ”Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii conform Codului Civil modernizat”.

Scopul mesei rotunde este de a sistematiza și formula o viziune unică a notarilor privind instituția moștenirii în contextul modificări legislative din 1 martie 2019, pentru că în procesul de consultare a notarilor au parvenit opinii și abordări diferite în unor și aceleași subiecte. Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii, prezentate forului legislativ pe această cale, este una strategică, fiind și o posibilitate de a sesiza aspectele problematice și eventual de a obține modificări ale prevederilor legale, ce ar ușura activitatea notarilor.

Masa rotundă va avea loc în data de 29 octombrie curent, ora 14.00, în incinta sediului Camerei Notariale, amplasate în mun. Chișinău, str. București 90, of.16, cu participarea a 20 de notari, dintre care 7 membri ai Consiliului.

Înregistrarea notarilor se va face conform regulii: PRIMUL ÎNSCRIS – PRIMUL ADMIS.

Lista persoanelor înscrise va fi plasată pe site-ul Camerei Notariale.

Problemele sesizate în cadrul mesei rotunde în materia succesiunii, vor fi utilizate ulterior pentru organizarea atelierelor de lucru.

Maxim Angela
Secretar General
camera.notariala@cnm.md

Share on print