Adunarea Generală Extraordinară repetată a Notarilor. 04 octombrie 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (3) lit. a) și alin.(4) din Legea cu privire la organizarea activității notarilor nr. 69 din 14.04.2016 și a dispozițiilor art. 37 alin. (4)  din Statutul Camerei Notariale, aprobat la Adunarea Generală a Notarilor din 10.11.2018 și a Deciziei nr. 3 din 23 septembrie 2019 a Consiliului Camerei Notariale, se convocă Adunarea Generală Extraordinară repetată a Notarilor pentru ziua de vineri, 04 octombrie 2019, în incinta Bussines Center ”V – Continental” situate pe adresa: str. D. Cantemir, 5/4, mun. Chișinău.

Începutul lucrărilor Adunării Generale – 10.00; înregistrarea participanților – 09.00.

Share on print