MODELELE GIRURILOR DE AUTENTIFICARE A  ACTELOR NOTARIALE

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 59 din 27 februarie 2019

MODELELE GIRURILOR DE AUTENTIFICARE A 
ACTELOR NOTARIALE

Capitolul I

Modelele girurilor de autentificare a contractelor 

1. Modelul girului de autentificare a contractului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele) autentific prezentul contract.

În faţa mea, la sediul biroului1 s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)2 şi (numele şi prenumele)2, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia, apoi citit în glas de către notar. Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului, semnând toate exemplarele acestuia.

(În cazul autentificării contractului învestit cu formulă executorie se indică mențiunea:

La solicitarea părţilor, prezentul contract a fost învestit cu formulă executorie.”).

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/         NOTARUL       /semnătura/

____________________________

1Dacă contractul este autentificat în alt loc decât sediul biroului, acest fapt se menţionează în gir, indicându-se adresa unde se autentifică contractul.

2Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

2. Modelul girului de autentificare a contractului cu participarea minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele) autentific prezentul contract.

În faţa mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care acţionează în calitate de (reprezentant legal pentru şi în numele fiului/fiicei, sau după caz, care acţionează în calitate de tutore în numele şi în interesul minorului (numele şi prenumele), născut/ă la (data, luna şi anul naşterii), IDNP (numărul), care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul înotcmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia, apoi citit în glas de către notar. Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului, semnând toate exemplarele acestuia.

S-a înregistrat cu nr._____ .

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/         NOTARUL       /semnătura/

________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

3. Modelul girului de autentificare a contractului

cu participarea minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele) autentific prezentul contract.

În faţa mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi minorul (numele şi prenumele), născut la (data, luna şi anul naşterii)1, asistat de (părinte/curator2, numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia, apoi citit în glas de către notar. Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului, semnând toate exemplarele acestuia.

S-a înregistrat cu nr._____.                              

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/     NOTARUL           /semnătura/

___________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

2 Se indică datele actului de reprezentare pentru curator.

4. Modelul girului de autentificare a contractului cu participarea reprezentantului în baza procurii sau a contractului de mandat

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL ( numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele) autentific prezentul contract.

În faţa mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care în baza (se indică actul care justifică împuternicirile de reprezentare)2, acționează în numele şi pentru/în interesele (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia, apoi citit în glas de către notar. Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului, semnând toate exemplarele acestuia.

S-a înregistrat cu nr._____. 

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL          /semnătura/

_________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

2Se indică datele actului de reprezentare: contractul de mandat/procura înregistrat/ă cu nr. (se indică numărul de înregistrare a actului) din data de (se indică data autentificării actului), autentificat/ă de notarul (numele şi prenumele) cu sediul (menţiuni privind locul deşfăşurării activităţii notariale).

5. Modelul girului de autentificare a contractului cu efectuarea traducerii verbale de către notar

REPUBLICA MOLDOVA      

NOTARUL (numele şi prenumele)                         

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezentul contract şi certific exactitatea traducerii verbale a conţinutului contractului efectuată de mine din limba română în limba (se indică limba în care a fost efectuată traducerea).

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia. (Numele şi prenumele) a citit textul personal, apoi textul contractului a fost dat citirii în glas de către notar, iar pentru (numele şi prenumele) deoarece nu cunoaște limba română textul contractului a fost tradus verbal de către notar în limba (se indică limba în care a fost efectuată traducerea).

Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului, semnând toate exemplarele acestuia.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL         /semnătura/

_________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

6. Modelul girului de autentificare a contractului cu participarea interpretului autorizat

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezentul contract şi legalizez semnătura interpretului autorizat (numele şi prenumele).  

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia. (Numele şi prenumele) a citit textul personal, iar din motiv că (numele şi prenumele) nu cunoaşte limba română, conţinutul contractului i-a fost tradus verbal din limba română în limba (se indică limba în care a fost efectuată traducerea) de către interpretul autorizat (numele şi prenumele), apoi textul contractului a fost dat citirii în glas de către notar, iar pentru (numele şi prenumele) a fost tradus verbal de către interpret în limba (se indică limba în care a fost efectuată traducerea).

Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului contract şi au semnat toate exemplarele acestuia.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL          /semnătura/

_________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

7. Modelul girului de autentificare a contractului cu participarea persoanei care nu poate semna personal din cauza unei deficienţe fizice, bolii sau din alte cauze

REPUBLICA MOLDOVA 

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezentul contract şi legalizez semnătura (numele şi prenumele semnatarului).

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia, apoi citit în glas de către notar. Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului.

(Numele şi prenumele) a semnat contractual personal, iar din motiv că (numele şi prenumele) nu poate semna personal din cauza (se indică cauza), la rugămintea lui, toate exemplarele contractului au fost semnate de către (numele şi prenumele semnatarului).

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTARUL         /semnătura/

_________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

8. Modelul girului de autentificare a contractului cu participarea solicitantului mut, surd sau surdomut şi care este analfabet, asistat de interpret autorizat al semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi

REPUBLICA MOLDOVA 

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezentul contract şi legalizez semnătura interpretului autorizat (numele şi prenumele).  

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia. (numele şi prenumele) a citit textul personal, iar din motiv că (numele şi prenumele) este (surd, mut sau surdomut) şi analfabet, conţinutul contractului i-a fost comunicat de către interpretul autorizat (numele şi prenumele). După aceasta, notarul a dat citirii în glas textului contractului, însoțită de traducerea verbală a acestuia de către interpretul autorizat.

Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea prezentului contract.

Toate exemplarele contractului au fost semnate în prezenţa mea de către: (numele şi prenumele) – personal, iar manifestarea de voinţă a (numele şi prenumele persoanei surde, mute sau surdomute) a fost confirmată prin aplicarea semnăturii de către interpretul autorizat (numele şi prenumele).

Notarul a informat interpretul autorizat despre interdicţiile prevătute la art. 15 alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/    NOTARUL          /semnătura/

_________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

9. Modelul girului de autentificare a contractului cu participarea solicitantului analfabet

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezentul contract şi legalizez semnătura (numele şi prenumele semnatarului)1.  

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (numele şi prenumele)1 şi (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia. (numele şi prenumele) a citit personal, iar ( numele şi prenumele) a declarat că este analfabet și la rugămintea lui contractul i-a fost citit de către (numele şi prenumele semnatarului), apoi dat citirii în glas de către notar. Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea prezentului contract.

(Numele şi prenumele) a semnat personal, iar din motiv că (numele şi prenumele) este analfabet, la rugămintea și în prezența lui, toate exemplarele contractului au fost semnate de către (numele şi prenumele semnatarului).

Notarul a informat persoana care a semnat despre interdicţiile prevăzute la art. 15 alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTARUL            /semnătura/

_________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

10. Modelul girului de autentificare a contractului de înstrăinare a imobilului cu participarea persoanei juridice

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele) autentific prezentul contract.

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat: părțile (denumirea persoanei juridice) în persoana administratorului/altui reprezentant (numele şi prenumele)1, care acţionează în temeiul2 şi (numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentului contract.

Contractul întocmit a fost prezentat părţilor pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia, apoi citit în glas de către notar.

Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului contract, părţile au declarat că i-au înţeles conţinutul şi că cele expuse reprezintă voinţa lor şi au consimţit la autentificarea contractului, semnând toate exemplarele acestuia.

S-a înregistrat cu nr. _____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTARUL         /semnătura/

_________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

2Se indică actul de constituire a persoanei juridice/procură.

Capitolul II

Modelele girurilor de autentificare a procurilor

11. Modelul girului de autentificare a procurii

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele) 

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezenta procură.

În faţa mea, la sediul biroului1 s-a prezentat (numele şi prenumele)2, care a cerut autentificarea prezentei procuri.

Procura întocmită a fost prezentată solicitantului pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acesteia, apoi citită în glas de către notar. Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, solicitantul a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele expuse în procură reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentei procuri şi a semnat toate exemplarele ei.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/    NOTARUL            /semnătura/

________________________

1Dacă procura este autentificată în alt loc decât sediul biroului, acest fapt se menţionează în gir, indicându-se adresa unde se autentifică procura.

2Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

12. Modelul girului de autentificare a procurii din numele minorului, care a împlinit vîrsta de 14 ani  

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL ( numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezenta procură.

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat minorul (numele şi prenumele), născut la (data, luna şi anul naşterii)1, asistat de (părinte/adoptator/curator, numele şi prenumele)1, care au cerut autentificarea prezentei procuri.

Procura întocmită a fost prezentată solicitanților pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acesteia, apoi citită în glas de către notar.

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, solicitanții au declarat că i-au înţeles conţinutul şi că cele expuse în procură reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentei procuri şi au semnat toate exemplarele ei.

S-a înregistrat cu nr.______.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTARUL         /semnătura/

__________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

13. Modelul girului de autentificare a procurii ulterioare

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezenta procură.

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentei procuri, acţionând în calitate de reprezentant în numele (numele şi prenumele reprezentatului)1, în temeiul procurii nr. (se indică numărul de înregistrare) din (se indică ziua, luna, anul), autentificată de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale).

Procura întocmită a fost prezentată solicitantului pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acesteia, apoi citită în glas de către notar.

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, solicitantul a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele expuse în procură reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentei procuri şi a semnat toate exemplarele ei.

S-a înregistrat cu nr.______.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/         NOTARUL       /semnătura/

__________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

14. Modelul girului de autentificare a procurii cu participarea interpretului autorizat

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezenta procură şi legalizez semnătura interpretului autorizat (numele şi prenumele).

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentei procuri.

Din motiv că solicitantul nu cunoaște limba română, textul procurii i-a fost tradus verbal în limba (se indică limba în care se efectuează traducerea) de către interpretul autorizat (numele şi prenumele), apoi citit în glas de către notar și tradus verbal în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea) de interpretul autorizat (numele și prenumele).

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, (numele şi prenumele) a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele expuse în procură reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentei procuri şi a semnat toate exemplarele ei.

S-a înregistrat cu nr. ______.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL          /semnătura/

__________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

15. Modelul girului de autentificare a procurii cu traducerea verbală efectuată de către notar

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezenta procură şi certific exactitatea traducerii verbale a conţinutului procurii din limba română în limba (se indică limba în care se efectuează traducerea de către notar).

În faţa mea, la sediul biroului, s-a prezentat (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentei procuri, iar din motiv că nu cunoaște limba română i-am citit în glas şi tradus verbal textul procurii din limba română în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea).

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, (numele şi prenumele) a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele expuse în procură reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentei procuri şi a semnat toate exemplarele ei.

S-a înregistrat cu nr. ______.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/     NOTARUL      /semnătura/

______________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

16. Modelul girului de autentificare a procurii în numele persoanei juridice

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), autentific prezenta procură.

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat administratorul persoanei juridice (se indică denumirea fără prescurtări a persoanei juridice, sediul acesteia, data înregistrării şi codul fiscal), (numele şi prenumele)1, care acţionând în temeiul (se indică actul de constituire a persoanei juridice/procura) a cerut autentificarea prezentei procuri.

Procura întocmită a fost prezentată solicitantului pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acesteia, apoi citită în glas de către notar.

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, solicitantul a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele expuse în procură reprezintă voinţa lui, a consimţit la autentificarea prezentei procuri şi a semnat toate exemplarele ei.

S-a înregistrat cu nr. ______.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTARUL         /semnătura/

______________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

17. Modelul girului de autentificare a procurii în numele persoaneicare nu poate semna personal din cauza unei deficienţe fizice, bolii sau din alte cauze

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezenta procură şi legalizez semnătura (numele şi prenumele semnatarului)1.

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentei procuri.

Procura întocmită a fost prezentată solicitantului pentru a face cunoştinţă cu conţinutul acesteia, apoi citită în glas de către notar.

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, solicitantul a declarat că i-a înţeles conţinutul procurii, că cele expuse reprezintă voinţa lui și a consimţit la autentificarea procurii

Din motiv că (numele şi prenumele) nu poate semna personal, la rugămintea sa procura a fost semnată de către (numele şi prenumele semnatarului).

Notarul a informat persoana care a semnat despre interdicţiile prevătute la art. 15 alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.   

S-a înregistrat cu nr.______.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/     NOTARUL      /semnătura/

______________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

18. Modelul girului de autentificare a procurii în numele solicitantului surd, mut sau surdomut şi care este analfabet, asistat de interpret autorizat

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezenta procură şi legalizez semnătura interpretului autorizat (numele şi prenumele interpretului autorizat).

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentei procuri.

Din motiv că (numele şi prenumele) este (surd, mut sau surdomut) şi analfabet, conţinutul procurii i-a fost comunicat de către interpretul autorizat (numele şi prenumele).  

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, (numele şi prenumele) a consimţit la autentificarea acesteia, iar interpretul autorizat (numele şi prenumele) prin semnătura sa aplicată pe procură, a confirmat manifestarea de voinţă a acestuia la autentificarea prezentei procuri.

Notarul a informat interpretul autorizat despre interdicţiile prevătute la art.15 alin.(6) din Legea nr.246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.   

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL     /semnătura/

_____________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

19. Modelul girului de autentificare a procurii cu

participarea solicitantului analfabet

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezenta procură şi legalizez semnătura (numele şi prenumele semnatarului).

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentei procuri.

Din motiv că solicitantul este analfabet, textul procurii i-a fost citit în glas de către (numele şi prenumele semnatarului), apoi de către notar.

Fiind cunoscut cu cuprinsul și efectele prezentei procuri, solicitantul a declarat că a înţeles conţinutul procurii, că cele expuse reprezintă voinţa sa şi a consimţit la autentificarea prezentei procuri.

(Numele şi prenumele solicitantului) a declarat că nu poate semna personal din motiv că este analfabet și la rugămintea și în prezența sa procura a fost semnată de (numele şi prenumele semnatarului).

Notarul a informat persoana care a semnat despre interdicţiile prevătute la art. 15 alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/         NOTARUL    /semnătura/

_____________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Capitolul III

Modelele girurilor de autentificare a testamentelor

20. Modelul girului de autentificare a testamentului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Prezentul testament este autentificat de mine, notarul (numele şi prenumele).

În faţa mea, la sediul biroului2 s-a prezentat testatorul (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentului testament.

Testamentul redactat a fost citit cu voce de către notar testatorului și transmis acestuia pentru a face cunoştinţă cu el.

Fiind cunoscut cu cuprinsul şi efectele acestuia, testatorul a declarat că i-a înțeles conținutul și că cele expuse în testament reprezintă ultima sa voinţă, a consimţit la autentificarea prezentului testament şi a semnat toate exemplarele lui.

S-a înregistrat cu nr._____ .                             

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTARUL    /semnătura/

________________________________

1Dacă testamentul este întocmit în afara sediului biroului notarului se indică locul şi adresa unde se întocmeşte testamentul – domiciliu/spital/oficiu și motivul deplasării notarului în afara sediului biroului notarial.

2Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Notă: În cazul în care testatorul a desemnat un executor testamentar, care nu face parte din moştenitorii testamentari, executorul urmează să dea acordul la executarea testamentului, exprimat în scris pe testament, iar în girul de autentificare  urmează să fie efectuată menţiunea: „Identitatea executorului testamentar (numele şi  prenumele) a fost stabilită”.

21. Modelul girului de autentificare a testamentului cu efectuarea traducerii verbale de către notar

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Prezentul testament este autentificat de mine, notarul (numele şi prenumele) și certific exactitatea traducerii verbale a conţinutului testamentului efectuată de mine din limba română în limba (se indică limba în care a fost efectuată traducerea).

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat testatorul (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentului testament.

Din motiv că testatorul nu cunoaşte limba română, testamentul redactat i-a fost citit cu voce şi tradus verbal din limba română în limba (se indică limba în care a fost efectuată traducerea) de către notar.

Fiind cunoscut cu conţinutul şi efectele acestuia, testatorul a declarat că i-a înțeles conținutul și că cele expuse în testament reprezintă ultima sa voinţă, a consimţit la autentificarea prezentului testament şi a semnat toate exemplarele lui.

S-a înregistrat cu nr._____                              

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL         /semnătura/

________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

22. Modelul girului de autentificare a testamentului în cazul în care testatorul, din anumite cauză, nu poate semna personal testamentul

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezentul testament şi legalizez semnătura (numele şi prenumele semnatarului) și a martorilor:

(numele şi prenumele)1 şi (numele şi  prenumele)1.

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat testatorul (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentului testament.

Testamentul redactat a fost citit cu voce de către notar testatorului și transmis acestuia pentru a face cunoştinţă cu el.

Fiind cunoscut cu cuprinsul şi efectele acestuia, testatorul a declarat că i-a înțeles conținutul și că cele expuse în testament reprezintă ultima sa voinţă și a consimţit la autentificarea prezentului testament.

Din motiv că testatorul nu poate semna personal (se indică cauza care îl împiedică pe testator să semneze personal), la rugămintea și în prezența sa, cît și a martorilor: (numele şi prenumele) şi (numele şi prenumele), testamentul a fost semnat de către (numele şi prenumele semnatarului).

Notarul a informat persoana care a semnat și martorii despre interdicţiile prevătute la art. 15, alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.

S-a înregistrat cu nr. ____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL       /semnătura/

________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Notă: În cazul în care la întocmirea testamentului sunt atraşi martori, interpretul autorizat/traducătorul autorizat, persoana care semnează testamentul în locul testatorului sau executorul testamentar, la testament se anexează declaraţia comună a acestora de confidenţialitate.

23. Modelul girului de autentificare a testamentului persoanei cu deficienţe fizice (surdă, mută, surdomută), cu participarea unei persoane care poate comunica cu testatorul (interpretul autorizat al semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi)

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezentul testament şi legalizez semnătura (numele şi prenumele persoanei care poate comunica cu testatorul)1 și a martorilor: (numele şi prenumele)1 și (numele şi prenumele)1.

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat testatorul (numele şi prenumele)1, asistat de interpretul autorizat (numele şi prenumele) care a cerut autentificarea prezentului testament. Testamentul redactat a fost citit testatorului cu voce de către notar și tradus acestuia de către interpretul autorizat, ulterior fiind transmis testatorului pentru a face cunoştinţă cu el.

Fiind cunoscut cu cuprinsul şi efectele acestuia, testatorul a declarat că i-a înțeles conținutul și că cele expuse în testament reprezintă ultima sa voinţă, a consimţit la autentificarea prezentului testament şi l-a desemnat pe (numele şi prenumele persoanei care poate comunica cu testatorul) prin semnătura sa aplicată pe testament să confirme manifestarea sa de voinţă.

Testamentul a fost semnat în prezența mea, a testatorului şi a martorilor: (numele şi prenumele) şi (numele şi prenumele) de către (numele şi prenumele persoanei care poate comunica cu testatorul).

Notarul a informat persoana care poate comunica cu testatorul și martorii despre interdicţiile prevătute la art. 15, alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTARUL       /semnătura/

____________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Notă: În cazul în care testatorul este o persoană cu deficienţe fizice (surd, mut, surdomut, nevăzător,) sau analfabetă, manifestarea de voinţă a acestuia după citire va fi confirmată de către o persoană care poate comunica cu testatorul, prin semnarea testamentului şi înscrierea, înaintea semnăturii, a menţiunii: „Declar că i-am făcut cunoscut testatorului conţinutul testamentului, care a declarat că aceasta este ultima sa voinţă şi a consimţit la autentificarea prezentului testament”.

În cazul în care la întocmirea testamentului sunt atraşi martori, interpretul autorizat/traducătorul autorizat, persoana care semnează testamentul în locul testatorului sau executorul testamentar, la testament se anexează declaraţia comună a acestora de confidenţialitate.

În cazul în care la întocmirea testamentului sînt atraşi martori, interpretul autorizat/traducătorul autorizat, persoana care semnează testamentul în locul testatorului, executorul testamentar, aceştia vor semna testamentul, conform art. 44 alin. (5) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială.

24. Modelul girului de autentificare a testamentului persoanei analfabete

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele) 

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), autentific prezentul testament şi legalizez semnătura (numele şi prenumele semnatarului)1 și a martorilor: (numele şi prenumele)1 și (numele şi prenumele)1

În faţa mea, la sediul biroului s-a prezentat testatorul (numele şi prenumele)1, care a cerut autentificarea prezentului testament.

Din motiv că testatorul este analfabet, la cererea acestuia testamentul redactat i-a fost citit cu voce de către notar, apoi și de către (numele şi prenumele).

Fiind cunoscut cu cuprinsul şi efectele testamentului, testatorul a declarat că i-a înţeles conținutul şi că cele expuse în testament reprezintă ultima sa voinţă, a consimţit la autentificarea prezentului testament şi l-a desemnat pe (numele şi prenumele persoanei care va semna testamentul) să semneze testamentul în locul său, confirmând astfel manifestarea sa de voinţă.

Testamentul a fost semnat în prezența mea, a testatorului şi a martorilor: (numele şi prenumele) şi (numele şi prenumele) de către (numele şi prenumele).

Notarul a informat persoana care a semnat și martorii despre interdicţiile prevătute la art. 15, alin. (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială şi consecinţele necomunicării acestora.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/     NOTARUL     /semnătura/

________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Capitolul IV

Modelele girurilor de legalizare a semnăturilor
 de pe documente şi a semnăturii traducătorului

25. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii de pe document

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez semnătura (numele şi prenumele)1, efectuată în prezenţa mea pe înscrisul al cărui conţinut îi este cunoscut.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnătura aparţine persoanei care a semnat.

S-a înregistrat cu nr. ____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTAR   /semnătura/

________________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

26. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii de pe document a minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani, cu încuviinţarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului.

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notar (numele şi prenumele), legalizez semnătura minorului (numele şi prenumele)1 şi a (părintelui/adoptatorului/curatorului, numele şi prenumele)1, efectuate în prezenţa mea pe înscrisul al cărui conţinut le este cunoscut.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnăturile aparţin persoanelor care au semnat.

S-a înregistrat cu nr. ____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTAR   /semnătura/

___________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Notă: Prezentul gir de legalizare a semnăturii se va aplica şi în cazul când copiii în vîrstă de 10-18 ani îşi prezintă consimţămîntul exprimat pentru a pleca să domicilieze permanent în străinătate, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

27. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii

traducătorului autorizat (efectuată în prezența notarului)

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notar (numele şi prenumele), legalizez semnătura traducătorului autorizat (numele şi prenumele), care a efectuat și certificat traducerea din limba (se indică limba în care este expus textul) în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea). Semnătura a fost efectuată în prezența mea.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnătura aparţine traducătorului autorizat.

S-a înregistrat cu nr. ____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTAR   /semnătura/

28. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii

traducătorului autorizat (în baza specimenului de semnătură depus la biroul notarial)

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notar (numele şi prenumele), legalizez semnătura traducătorului autorizat (numele şi prenumele) în baza specimenului de semnătura depus la biroul notarial, care îmi este cunoscut.

Corectitudinea traducerii de către notar nu se verifică.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnătura aparţine traducătorului autorizat.

S-a înregistrat cu nr. ____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTAR   /semnătura/

29. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii electronice avansate calificate a traducătorului de pe documentul tradus
   

REPUBLICA MOLDOVA
    NOTARUL (numele şi prenumele)
    SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)
    (Se indică anul, luna şi ziua cu litere)
    Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez semnătura electronică a traducătorului autorizat (numele şi prenumele), în documentul electronic în sistemul informaţional automatizat, care îmi este cunoscută.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnătura electronică avansată calificatăaparţine persoanei care a semnat.

S-a înregistrat cu nr. ____.
S-a încasat taxa de stat _____ lei.
S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.
/ștampila/ NOTARUL /semnătura/
    

30. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii de pe document, cu traducerea verbală a conţinutului înscrisului efectuată de către notar (în cazurile în care solicitantul nu cunoaște limba română)

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez semnătura (numele şi prenumele)1, efectuată în prezenţa mea pe înscrisul al cărui conţinut i-a devenit cunoscut după ce i l-am citit și tradus verbal din limba română în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea).  

Totodată certific exactitatea traducerii verbale a textului prezentului înscris din limba română în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea) efectuată de către mine.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnătura aparţine persoanei care a semnat.

S-a înregistrat cu nr.  _____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/       NOTAR          /semnătura/

_______________________________________

1se indică cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

31. Modelul girului pentru legalizarea semnăturii pe document

cu participarea interpretului autorizat

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez semnătura (numele şi prenumele)1, efectuată în prezenţa mea pe înscrisul al cărui conţinut i-a devenit cunoscut după ce i-a fost tradus verbal din limba română în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea) de către interpretul autorizat (numele şi prenumele).

Totodată, legalizez semnătura interpretului autorizat.

Notarul nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor, ci numai confirmă că semnăturile aparţin persoanelor care au semnat.

S-a înregistrat cu nr.   ____                          

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/    NOTAR             /semnătura/

_____________________________

1se indică cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

32. Modelul girului pentru legalizarea traducerii documentului,

efectuate de către notar

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), certific exactitatea traducerii textului prezentului înscris din limba română în limba (se indică limba în care s-a efectuat traducerea), efectuată de către mine.

S-a înregistrat cu nr. _____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/     NOTAR   /semnătura/

Capitolul VI

Modelele girurilor de legalizare a copiilor de
 pe documente şi a extraselor din ele

33. Modelul girului pentru legalizarea copiei de pe document

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez această copie identică cu originalul documentului1 prezentat mie, care nu conţine ştersături sau adăugiri, cuvinte suprimate sau alte corectări nespecificate.

S-a înregistrat cu nr.   _____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/ NOTARUL /semnătura/

________________________

1În cazul legalizării copiei de pe copia documentului, în gir se va sepecifica acest fapt.

34. Modelul girului pentru legalizarea copiei documentului din arhiva notarului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez această copie identică cu originalul documentului, care se păstrează în arhiva notarului.

S-a înregistrat cu nr.   ______
      S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/ NOTARUL /semnătura/

35. Modelul girului pentru legalizarea extrasului din document  

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele) 

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)  

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez acest extras din (se indică denumirea documentului) prezentat mie, care nu conţine ştersături sau adăugiri, cuvinte suprimate sau alte corectări nespecificate.

S-a înregistrat cu nr.   _____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/        NOTAR          /semnătura/

36. Modelul girului pentru legalizarea extrasului din registrul actelor notariale

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)  

Eu, notarul (numele şi prenumele), legalizez prezentul extras din registrul actelor notariale (se indică numărul registrului), pentru anul (se indică anul), al notarului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr.  _____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.

/ștampila/     NOTAR        /semnătura/

37. Modelul girului aplicat pe duplicatul documentului

ce se păstrează în arhiva notarului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), la cererea (numele şi prenumele)1, eliberez prezentul duplicat al (se indică actul notarial), (numărul) autentificat/eliberat la (data, luna, anul) de către notarul (numele şi prenumele), originalul căruia se păstrează în arhiva notarului.

S-a înregistrat cu nr. ________

S-a încasat taxa de stat _____lei,

S-a perceput plata pentru asistența notarială ____lei

/ștampila/    NOTAR      /semnătura/

__________________________

1Se indică: cetățenia, IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz.

Share on print