Agenției de Guvеrnаrе Еlесtrоnică, cu privire la conectarea notarilor din Moldova la registrele de publicitate ținute în forma electronică prin MAcces

Numai pentru notari. Только для нотариусов.
întrebări / probleme it@cnm.md вопросы / проблемы

 

Share on print