Sankt Petersburg 2017

În perioada 07-09 decembrie 2017 a fost organizată conferința de către Camera Notarilor din Federația Rusa cu genericul «Актуальные проблемы наследования».

Procedura de moștenire a proprietății în majoritatea țărilor este de competența exclusivă a notarului astfel, deseori, notarii întu exercitarea funcțiilor sale, se confruntă cu cazuri complexe care necesită o analiză detaliată. Deficiențele actuale în dreptul succesoral, precum și alte  problemelor conexe actuale acestuia au fost propuse spre dezbatere la seminarul organizat la sediul Camerei Notariale din regiunea Leningrad.

La seminar au participat reprezentanți ai notarilor din Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan, Franța, Germania, Estonia, precum și delegația Camerei Notariale din Belarus.

În decursul a două zile de ședințe, notarii au discutat  despre procedura de moștenire pe plan internațional și relațiile de proprietate dintre soți, proceduri care devin mai complicate prin introducerea elementului de extraneitate, precum și prevedere legale relativ noi din legislația rusă privind notariatul, în special, înființarea instituției fondurilor succesorale, care sporește capacitatea cetățenilor de a dispune de bunuri, afaceri și capital, rămase după deces.

Această modificare va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018 și va permite, după cum explică colegii din Federația Rusă, să mențină afacerea și alte active, care imediat după decesul testatorului, vor merge la gestionarea fondului. Prin urmare, va fi posibil să se evite pierderile financiare care pot apărea în cele șase luni alocate pentru acceptarea succesiunii. Potrivit notarilor din Rusia, instituția fondurilor de moștenire, va contribui la protejarea intereselor testatorului, a copiilor minori și a creditorilor decedatului.
O astfel de instituție a fost deja înființată și funcționează în Estonia din anul 1996. Notarul orașului Rakvere, Andrey Lysenko, și-a împărtășit experiența în acest domeniu.

La fel a fost discutat institutul contractului succesoral instituit în Franța, raportor notarul care activează în orașul Marseille, Alexandre Lafage. Acest institut constă în încheierea unui contract, pe care testatorul în viață îl poate încheia cu orice potențial moștenitor, prin care moștenitorului i se atribuie îndeplinirea anumitor obligații, iar notarul controlează executarea acestora.

Notarii din Germania, Kazahstan, Belarus și Azerbaidjan au descris normele existente ale legii succesorale cu element de extraneitate și ale practicii de aplicare a legii în astfel  de cazuri.
De asemenea, participanții la seminar s-au familiarizat cu practica aplicării de către notarii Uniunii Europene a REGULAMENTULUI (UE) NR. 650/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2012, privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor.

În cadrul seminarului a avut loc o masă rotundă, în care participanții au beneficiat de schimb de opinii cu privire la reglementarea juridică a instituției de protecție a patrimoniului moștenitorului, precum și despre contractele de administrare a patrimoniului succesoral.


Материалы:


Share on print