Guvernului Republicii Moldova, cu privire la amînarea îndeplinirii obligațiilor de verificare de către notari a datelor din registrele de publicitate.

Numai pentru notari. Только для нотариусов.
întrebări / probleme it@cnm.md вопросы / проблемы

 

Share on print