Completarea registrelor notariale și îndeplinirea lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Urmează noi reguli

Sursa

Ministerul Justiției urmează să aprobe un Regulament cu privire la modul de completare a registrelor notariale și de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială.

Proiectul documentului este expus consultărilor publice. Acesta stabilește cerințele de bază față de organizarea lucrului cu documentele și ținere a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială, de gestionare a documentelor din momentul creării sau primirii, până la transmiterea lor în arhivă sau distrugere a acestora.

Totodată, Regulamentul precizează modul de completare a fiecărui registru necesar pentru desfășurarea activității notariale, conform rubricilor, ținând cont de faptul că urmează a fi aprobate și noile registre, numărul cărora a fost redus.

Prevederile documentului mai reglementează modul de înregistrare și examinare a corespondenței recepționate de notar, de pregătire a documentelor pentru expediere și elementele documentului de ieșire întocmit de notar.

Astfel, Regulamentul este structurat în patru capitole:

  • Dispoziţii generale
  • Modul de completarea a registrelor notariale
  • Înregistrarea și examinarea corespondenței
  • Pregătirea documentelor de ieșire.

Primul capitol stabilește că, completarea registrelor notariale și lucrările de secretariat în biroul notarului se îndeplinesc în limba română, iar corectitudinea este asigurată de notar.

Capitolul II precizează că registrele notariale pot fi utilizate numai după ce au fost cusute, filele lor au fost numerotate, înregistrate la Ministerul Justiţiei, semnate şi sigilate de către persoana responsabilă din cadrul Ministerului Justiţiei. În acest capitol este descris detaliat modul de completare a celor patru registre, care urmează a fi ținute de notari.

De asemenea, se precizează că înscrierile în registre se vor efectua cu cerneală de culoare albastră, iar corectările înscrierilor în registre se vor dispune numai în cazul unor erori materiale sau unor omisiuni.

De asemenea, în capitolul II se menționează că documentele de achitare a plăţilor pentru asistenţa notarială şi a taxei de stat nu se anexează în registrele notariale.

Capitolul III descrie regulile de întocmire a documentelor care nu țin de întocmirea actelor și îndeplinirea acțiunilor și procedurilor notariale: interpelări, răspunsuri la interpelările parvenite în adresa notarului, anunțuri, corespondența notarului, informații adresate Camerei Notariale, scrisori de însoțire la Rapoartele privind activitatea profesională a notarilor, adeverințe, și alte documente similare.

În capitolul IV precizează ce date trebuie să conțină Documentele de ieșire ale notarului.

Mai multe detalii privind noile reguli sunt disponibile aici.

Share on print