STATUTUL CAMEREI NOTARIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

adoptat de Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 23.07.2021 STATUTUL CAMEREI NOTARIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. (1) Camera Notarială este o...